logo ak
logo ak

Musarm

Musarm kan beskrivas som smärta eller stelhet i nacke, axlar, armar eller händer, och orsakas av långvarigt arbete vid dator. Någon fullständig medicinsk definition av tillståndet finns dock inte. Bristande ergonomi medför att muskler i skuldra, nacke, axel och arm arbetar för statiskt. Detta innebär att du under lång tid belastar musklerna ned en lågintensiv, negativ belastning. Resultatet blir sänkt cirkulation och därmed ökad retbarhet i muskler och leder. Symtom kan vara dålig känsel, koordinationssvårigheter, pirrningar i händer och armar, svårigheter att äppna och knyta handen, ämma muskler och händer.

Hur blir jag av med det? Smärta är en varningssignal och ska inte nonchaleras. När besvären uppstått hjälper vi dig genom att behandla engagerade muskler. Vi ger dig även råd om träning och utformning av din arbetsplats. försäk att variera din arbetsställning och minska det statiska arbetet med regelbundna pauser innehållande rärelser och ävningar. Planera din arbetsplats så att naturliga rörelser med skiftande arbetsmoment ingår. försök också – om möjligt – variera mellan stående och sittande arbetsposition.

Alingsås

Drottninggatan 24
441 31 Alingsås

snf logo

Medlem i Svenska Naprapatförbundet