logo ak
logo ak

Naprapati

behandling_2

Naprapati är en behandlingsmetod för att återställa begränsad rörlighet och att bli av med smärta. Vårt mål är att du ska kunna använda din kropp till det du vill utan besvär oavsett om du vill klättra i berg eller klara av  en promenad.

Vi försöker att först minska det akuta besväret för att sedan behandla de mer grundläggande orsakerna så att besvären inte ska återkomma.Vi ger också ergonomisk rådgivning, individuellt utformade träningsprogram och inspirerar till livsstilsförändring.

Några saker som vi extra noga med:

Hållningen

Hållningen är grunden till hur du använder dina muskler och leder. Felaktig hållning är den vanligaste bakomliggande orsaken till smärtor. Lika viktigt är ergonomin på arbetet.
Om man tappar sin hållning så kommer leder och muskler att arbeta i ogynnsamma lägen och bindväven anpassar sig/dra ihop sig enligt de nya förutsättningarna. Ju mer du sjunker ihop , ju svårare att komma därifrån.

Rörlighet

Vi rör oss allt mindre, sitter still både på jobbet, på väg dit och sedan hemma. Detta ger nedsatt rörlighet i musklerna, obalanser i muskelstyrkan och dessutom sämre cirkulation och ämnesomsättning. Muskler och bindväv anpassar sig till sittande och blir förkortad på vissa ställen och får jobba hårt på andra ofta i ett ogynnsamt läge.
Att röra sig mer är därför ofta den bästa hjälpen.

Andning
Många idag andas bara i högt upp i bröstkorgen, sk toppandning. Det beror ofta på stress eller oro, en gammal ovana eller resultat av en ihopsjunken hållning. Om luften inte går ända ner i lungan överbelastas nackmusklerna och kan då ge nackbesvär. Den ger också en sämre syresättning och sämre cirkulation till inre organ.
Träna på att andas långt ner i lungorna. Det ska kännas som om magen lyfter sig samtidigt som det är stilla högt upp i bröstkorgen.
Rätt andningsteknik har stor betydelse för förmågan att hantera stress

Naprapatins effetivitet stöds av vetenskapen

”Naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Studien är den första stora utvärderingen av naprapati – och öppnar för att behandlingsformen integreras i den vanliga vården.”

Citat ur pressmeddelande från Karolinska Institutet, maj 2007. Studien utfördes av Eva Skillgate, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. I studien jämförs effekten av naprapati med effekten av rådgivning av läkare enligt de riktlinjer som tidigare visat sig vara bäst för rygg- och nackbesvär. Resultaten visar klara skillnader till fördel för naprapatin – och för patienterna.

behandling_6

Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortoped

Det går att korta ortopedköer och spara både pengar och lidande genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik.Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften The Clinical Journal of Pain. Studien är den första i världen i sitt slag och har utförts vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. 

Enligt Skops undersökning 2009 skulle 63 % av föredra att gå till naprapat istället för vårdcentral vid ryggbesvär – om patientavgiften var densamma. I åldrarna 18–54 år föredrar 2 av 3 behandling hos naprapat jämfört med vårdcentral.

behandling_5

Alingsås

Drottninggatan 24
441 31 Alingsås

snf logo

Medlem i Svenska Naprapatförbundet