logo ak
logo ak

Frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan en naprapat och en kiropraktor?

Både naprapat- och kiropraktikutbildningen är fyraårig och inriktad på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Den avslutas med klinisk tjänstgöring och därefter kan socialstyrelsen meddela legitimation. Kiropraktorns viktigaste behandlingsmetod är manipulation medan naprapaten förutom manipulation också behandlar med mobilisering, massage och stretching. Detta medför att naprapatens behandling lätt kan anpassas till ett stort antal människor.

Kan arbetsgivaren betala mina behandlingar?

Kostnaden för rehabilitering och förebyggande behandling av naprapat är avdragsgill för arbetsgivaren.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar ca 45 min.

Känner man smärta?

Ca: 50 % upplever en ömhet/träningsvärkskänsla just efter behandlingen, detta är ju ändå helt logiskt eftersom det är mjukdelar som sträcks ut. Manipulation ska alltid utföras i smärtfri riktning.

Vad är ett ryggskott?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nedre delen av ryggen. Upplevs ofta som en punktsmärta eller ömhet över en större del av ländryggen. Ibland kan en utstrålande smärta i benen upplevas. Ett ryggskott kan uppkomma akut, t.ex. under ett ovarsamt lyft, men kan även komma smygande ofta efter en aktivitet som är ovan för den drabbade.

Vad är nackspärr?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nacken. Upplevs som smärta i nacken, ofta på ena sidan, som ökar vid rörelse. Kan även ge huvudvärk och strålande smärta i armarna. Uppkommer ofta efter att den drabbade har suttit i drag, arbetat alltför ensidigt eller för mycket. Personen kan ha en förkylning eller annan infektion "på gång".

Hur ofta/många gånger behöver jag gå?

Inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Vid den senaste datainsamlingen, 1998, som bygger på 323 patientfall, visar utvärderingen att det i genomsnitt krävs 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.

Varför har jag ibland ont och känner mig öm efter behandlingen?

De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har retat de smärtsamma strukturerna. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig.

Varför är ni ej anslutna till försäkringskassan?

Det finns idag 22 stycken vårdavtal tecknade med legitimerade naprapater fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Vill du fråga om något så är du välkommen att skicka ett mail till: anna-claras@naprapatihalsa.se

 

Alingsås

Drottninggatan 24
441 31 Alingsås

snf logo

Medlem i Svenska Naprapatförbundet